Твори Василя Іванишина

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 04 Бер 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Лідер-фікція – це людина, яка цілком випадково, внаслідок збігу обставин, опинилася на місці провідника, але не мала і не набула в процесі боротьби необхідних для провідника якостей. Лідер-функція – це тип провідника, який проявив себе на певному відрізку боротьби, переважно початковому, де передусім потрібна була сміливість, особистий приклад, самопожертва. Лідер-особистість […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 27 Лют 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Український націоналіст повинен бути кровно зацікавлений у розвитку національних почуттів представників національних меншостей в Україні, у тому, щоб вони обов’язково ставали націоналістами. Досягти єдності народу в боротьбі чи в справі національного державотворення неможливо без єдності політичного проводу.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 22 Лют 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Уроки історії і досвід політичної боротьби останніх років переконують, що здолати стратифікацію суспільства можна, доцільно і необхідно тільки ідеями, визначальний комплекс яких уже сформульований і належить до арсеналу українського націоналізму як філософії буття нації та ідеології національно-визвольної боротьби. Нинішня політична географія – це результат реалізації національних устремлінь різних народів. Практика […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 17 Лют 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Не народ повинен допомагати лідерам боротися за те, що вони вважають важливим, а лідер зобов’язаний допомагати народові реалізувати його сьогоденні прагнення і підняти його до усвідомлення необхідності змагань за вищі цілі, без досягнення яких нинішні здобутки підуть прахом. Об’єднати націю – це означає здолати існуючу стратифікацію суспільства.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 12 Лют 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Українська історія дуже багата на ілюстрації того, чим закінчуються визвольні змагання при відсутності усвідомленої загальнонаціональної ідеї: кожен боровся за волю для себе (“свобода для”), а всі разом потрапляли у ще гіршу неволю. Продуктивною, розвиваючою може бути тільки така ідеологія, яка виростає з реальної проблематики життя поневоленого народу і є продовженням […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 07 Лют 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Не буде ніяких прав і свобод людини без прав і свободи нації: буде право і свобода холуїв, пристосуванців, егоїстів, яким байдуже все на світі, крім них самих. Україна прийшла до своєї свободи, як кажуть, голою, босою і голодною. І в цих умовах реалізація політичними кон’юктурниками, шахраями і коритниками, космополітами і […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 02 Лют 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Чужий досвід і приклад – речі цінні й необхідні, але вартість політичної моделі визначається не адекватністю зарубіжному зразкові, а тим, наскільки точно проведено в ній рівнодіючу між потребами та мріями поневоленого народу і можливостями їх реалізації. Свобода – поняття структуроване. Є свобода від, свобода для і свобода в ім’я чогось.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 28 Січ 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Поневолена нація – дуже вразливий соціальний організм, і здобуття незалежності та певних свобод ще не гарантує її майбутнього. Позбавлена структур самозахисту і відтворення (державних, політичних, економічних, військових, релігійних, освітніх, культурних тощо), вона постійно балансує на грані виживання, її представники і далі стають жертвами політичної демагогії, асиміляції, деформації думки, моралі, духовності. […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 23 Січ 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Переносити ідею всезрівнюючого Царства Божого на землю не можна: такі спроби – це гріх і кров. Для людства природна нерівність, раю на землі створити не вдасться. Механічне перенесення на український, ґрунт чужих економічних доктрин нічого, крім шкоди і нового закабалення, не принесе. Мусимо витворити власну.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 18 Січ 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Боротьба – норма в політиці: і в зовнішній, де йдеться про забезпечення міжнародних інтересів державної нації, й у внутрішній, де йдеться про здобуття влади й підпорядкування її інтересам нації. Власне, саме тому всяке політичне об’єднання, тим більше партія, живе тільки доти, доки бореться. Оскільки ж усяка боротьба поневолених – це […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 13 Січ 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина То неправда, що населення чекає від влади манни небесної: передусім люди чекають від неї справедливості. Завдання політичних партій – очолити стихійний вияв незадоволення людей, надати йому конструктивного характеру, забезпечити підтримку інших соціальних груп. А це можна зробити тільки при одній умові: якщо боротьба цієї соціальної групи стане, водночас боротьбою за […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 08 Січ 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Зорієнтованість на минуле спричиняє й те, що в підневільній нації детермінаторами мислення, поведінки, ставлення до інших народів виступають історичні стереотипи, сформовані колись на основі старих кривд, образ, крові… Здолати історичні стереотипи можна тільки спільними зусиллями, а не намаганнями відбити історичну пам’ять українців. Інакше минуле, залишаючи кривавий слід, переповзе через сучасність […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 03 Січ 2021, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Мусимо враховувати й колосальний тюремно-кримінальний досвід мільйонів українців, який не міг не позначитись і на свідомості, і на психіці, і на ментальності взагалі. Гряде інша небезпека: від цілком обґрунтованого захоплення здобутками Заходу в сфері матеріальної культури і рівнем життя перейти до схиляння перед усім західним, до механічного перенесення на український […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 29 Гру 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Правова свідомість підневільної нації формується таким чином, що закон сприймається як зло, принесене й утверджуване окупантом. Сподіватися, що в державі, де юриспруденція і правоохоронні органи залишилися в тих самих руках, відразу зміниться ставлення народу до закону, – марна справа. Закон у національній державі повинен не тільки нормувати суспільне життя: він […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 24 Гру 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Звуження діапазону політичної боротьби з національно-визвольної проблематики до вузько демократичних та амбітно-кон’юнктурних завдань знеохотило не тільки громадськість, але й демократичний актив. Неправда, що люди втомилися від суспільної боротьби, втратили інтерес до політики взагалі: вони втратили інтерес до політики і політичної практики демократичного проводу.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 19 Гру 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Як і всяка підневільна нація в момент звільнення, Україна прийшла до своєї незалежності в стані структурної неповноти. Імперія розвивала тут тільки такі структури, які були необхідні метрополії, а не самій колонії. Структурна неповнота не тільки спричиняє ентропію національної духовності: вона перепиняє нації шлях до свободи, унеможливлює створення і використання держави […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 14 Гру 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Зараз для української нації характерна поглиблена, часто потворна стратифікація суспільства з різким відчуженням різних соціальних і регіональних груп населення. Це традиційний бич підневільних націй. Вивчати і враховувати реальну стратифікацію суспільства – це означає шукати і знаходити шляхи залучення ще однієї групи людей до загальнонаціонального руху.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 09 Гру 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Буде помилкою, якщо до української нації ми будемо зараховувати людей лише на основі кровної спорідненості, але не братимемо до уваги їхнє ставлення до національної ідеї і дії для її втілення. Українська генеза не робить автоматично людину українцем, і часом кровна спорідненість з нами служить для декого “підставою” для імперсько-шовіністичної ненависті […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 04 Гру 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Нація є таким же соціальним явищем, утвореним на основі кровно-генетичної спорідненості, як сім’я, рід, плем’я, народ. Людей об’єднує в націю спільність мети, єдність мови, культури, інтересів та цілеспрямована діяльність – у різних сферах, але політично значима. Національна єдність людей – усвідомлена і дієва.

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 29 Лис 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Нація – це природно-соціальна спільність людей, об’єднаних навколо ідеї свободи, боротьба за здійснення якої чи її державна реалізація піднімає народ до самостійного політичного життя. У політичній діяльності не можна ні ігнорувати, ні абсолютизувати як природно-соціальний, так і духовно-конвенціональний аспект нації. Нація – це спільність не просто етнічна, а передусім ідейна. […]

Читати повністю >>

Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 24 Лис 2020, 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина Людей змінюють не гасла і заклики, а безпосереднє включення в систему боротьби за їхні інтереси й перспективи. Люди змінюються на краще, духовно зростають, коли причетність до великих справ робить їх творцями власної долі й історії; і навпаки – вони деградують, примітивізуються, коли перестають бути суб’єктами історії чи, тим більше, коли […]

Читати повністю >>