Наука і національне буття

Творчість Т.Шевченка як інтерпретаційний критерій в есеїстичній критиці Є.Маланюка

Автор: . 17 Жов 2020, 0:01

Петро Іванишин Творчість Т.Шевченка як інтерпретаційний критерій в есеїстичній критиці Є.Маланюка Вивчення можливого методологічно-інтерпретаційного потенціалу художньо-літературної творчості видається актуальним теоретичним завданням в контексті сучасного пошуку іманентних українській духовності літературознавчих підходів. Особливо вагомим для українського постімперського літературознавства є, очевидно, вивчення уже наявного герменевтичного досвіду у вітчизняному метадискурсі передусім націоцентричних літераторів (письменників і вчених). Зокрема, ідеться про […]

Читати повністю >>

Поняття і структура сенсу: літературознавчі аспекти

Автор: . 10 Жов 2020, 0:01

Петро Іванишин Поняття і структура сенсу: літературознавчі аспекти Вивчення художньої форми безумовно важливе. Достатньо згадати хоча б висловлювання відомого німецького письменника Генріха Белля у “Франкфуртських читаннях”: “…коли автора хвалять за його… умонастрій, прощаючи йому форму чи не звертаючи уваги на форму, здійснюється обман. Обговорення змісту без обговорення форми надає необмежені можливості для шахрування”[1]. Однак, враховуючи […]

Читати повністю >>

“Національний підхід” Євгена Маланюка – авторський метод національно-екзистенціальної методології (підстави до експлікації)

Автор: . 03 Жов 2020, 0:01

Петро Іванишин “Національний підхід” Євгена Маланюка – авторський метод національно-екзистенціальної методології (підстави до експлікації) Шматками розпадеться морокІ ти, нащадче мій, збагнеш,Як крізь тисячолітній порохРозгорнеться простір без меж.Збагнеш оце, чим серце билось,Яких цей зір нагледів мет,Чому стилетом був мій стилосІ стилосом бував стилет. Євген Маланюк Чи ненайактуальнішим завданням новітнього українського літературознавства можна вважати пошук іманентних герменевтичних […]

Читати повністю >>

ОСНОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЄВШАНА: ПРОПЕДЕВТИЧНЕ ОКРЕСЛЕННЯ

Автор: . 20 Вер 2020, 9:07

Петро Іванишин ОСНОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЄВШАНА: ПРОПЕДЕВТИЧНЕ ОКРЕСЛЕННЯ Осмислення культурно-історичної ролі та теоретичного значення такого непересічного таланту, як Микола Євшан (Федюшка) (1889-1919), неминуче виводить нас на проблему світоглядних основ літературознавчого мислення автора, наявності у його самобутніх естетичних, літературознавчих, публіцистичних студіях та есе структуруючих концептів. Звичайно, літературознавчу методологію у цьому випадку варто зближувати […]

Читати повністю >>

Національний імператив та його вираження в поезії Є.Маланюка

Автор: . 23 Чер 2020, 0:01

Петро Іванишин Національний імператив та його вираження в поезії Є.Маланюка Вивчення національної літературної класики завжди актуальне для будь-якої культури. У межах постколоніальної ситуації побутування новітнього українського метадискурсу ця актуальність, на наш погляд, має два конститутивні аспекти. По-перше, класичні досвіди, їх вивчення та популяризація допомагають реставрувати понівечену окупантом духовність народу. По-друге, саме в межах класичної літератури […]

Читати повністю >>

“Національний підхід” Є.Маланюка: теоретико-практичні аспекти художнього вираження

Автор: . 13 Чер 2020, 0:01

Петро Іванишин “Національний підхід” Є.Маланюка: теоретико-практичні аспекти художнього вираження Одне із актуальних завдань сучасного літературознавства можна окреслити як пошук органічних герменевтичних стратегій витлумачення художнього слова в межах вітчизняної культурної традиції. Чималу роль у такого типу пошуково-методологічних процесах відіграє вивчення філософського та теоретико-літературного досвіду (Г.Сковорода, П.Юркевич, О.Потебня, І.Франко, С.Єфремов, М.Євшан, Д.Донцов, Л.Білецький та ін.). Однак не […]

Читати повністю >>

Форми національного імперативу у творчості Т.Шевченка та І.Франка

Автор: . 03 Чер 2020, 0:01

Петро Іванишин Форми національного імперативу у творчості  Т.Шевченка та І.Франка Є така країна Україна, де живуть Шевченко і Франко.                    Петро Скунць У попередньому виступі на минулій Франківській конференції – “Метод методологічної верифікації Івана Франка (національно-екзистенціальні аспекти)” – нам ішлося про актуальну потребу випрацювання методу, що б допоміг не лише вивчати творчість І.Франка, а й […]

Читати повністю >>

Літературознавча теорія національної ідентичності як елемент національно-екзистенціальної методології

Автор: . 24 Тра 2020, 0:01

Петро Іванишин Літературознавча теорія національної ідентичності як елемент національно-екзистенціальної методології Наукове осмислення динамічної духовно-культурної дійсності вимагає від дослідника постійного та активного діалогу із теоретичним дискурсом. Йдеться не лише про випрацювання та засвоєння нових методологічних моделей, розходиться насамперед про те, аби ті моделі не перетворювались у фактори деструктивного квазі- чи антинаукового мислення, спричинюючи нехтування фундаментальними закономірностями, […]

Читати повністю >>

Іманентна українська методологія та літературна герменевтика: пропедевтика національно-екзистенціальної аналітики

Автор: . 14 Тра 2020, 0:01

Іванишин Петро   Іманентна українська методологія та літературна герменевтика: пропедевтика національно-екзистенціальної аналітики Мабуть, нікому із сущих в Україні теоретиків літератури не треба доводити, що цілеспрямований пошук іманентних українській культурі методологічних моделей є більш як актуальним гносеологічним завданням. У цьому переконається кожен, хто брав чи бере участь у новітніх методологічних дискусіях та полеміках (і тут промовистим […]

Читати повністю >>

СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ: МОВНО-ОСВІТНІЙ КОНТЕКСТ

Автор: . 05 Тра 2020, 22:35

Ірина Фаріон,доктор філологічних наук, професор катедриукраїнської мови Національного університету«Львівська політехніка» СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ: МОВНО-ОСВІТНІЙ КОНТЕКСТ          Терміни тоталітаризм і лібералізм у нашому післягеноцидному суспільстві значна частина спільноти сприймає як політичний антагонізм межи негативним та позитивним. Проте вважаю, що ці терміни аж ніяк не варто розглядати в антагоністичній парадигмі, особливо щодо сьогоднішніх українських реалій у мовно-освітній […]

Читати повністю >>

“Культурний імперіалізм” і “культурний націоналізм”: до герменевтики постколоніалізму

Автор: . 04 Тра 2020, 0:01

Петро Іванишин “Культурний імперіалізм” і “культурний націоналізм”: до герменевтики постколоніалізму Актуальність теорії постколоніалізму в сучасній українській науці чомусь не завжди усвідомлюється. Хоча, відзначимо, концепти цієї методології доволі широко використовується на практиці. І проблема, на наш погляд, полягає саме в бракові їх усвідомлення, котра призводить до браку критичної саморефлексії та конкретизації уявлення дослідника про власну культурно-історичну […]

Читати повністю >>

Зразки імперських типів літературної інтерпретації в “Орієнталізмі” Е.Саїда

Автор: . 26 Кві 2020, 0:01

Петро Іванишин   Зразки імперських типів літературної інтерпретації в “Орієнталізмі” Е.Саїда У своїй концептуальній статті “Лірика як парадигма сучасності” німецький вчений Ганс-Ґеорг Ґадамер, розвиваючи традицію класичної та онтологічної герменевтики, слушно спостеріг: “Поезія, навіть найменш зрозуміла, народжується в розумінні і для розуміння”[1]. Таким чином дослідник актуалізував дві фундаментальні функції художнього слова: пізнавальну (гносеолологічну) та власне герменевтичну. […]

Читати повністю >>

Націоналістичний тип літературної герменевтики (на базі поеми Ю.Клена “Прокляті роки”)

Автор: . 16 Кві 2020, 0:02

Петро Іванишин Націоналістичний тип літературної герменевтики (на базі поеми Ю.Клена “Прокляті роки”) Націоналізм супроводжує новітні держави, повністю виявляючи себе в суб’єктах, буття яких просочене їхньою національністю.   Саймон Дюрінг В умовах методологічного оновлення та поповнення сучасного літературознавчого інструментарію увага науковців часто спрямовується на інтердисциплінарні герменевтичні стратегії (неоміфологічну, христологічну, культурологічну, різні види філософської тощо). При цьому […]

Читати повністю >>

Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація

Автор: . 06 Кві 2020, 21:33

Петро Іванишин Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація Постімперська культурно-історична ситуація сучасної України закономірно детермінує зацікавлення власною та світовою традицією постколоніальної теорії та практики інтерпретації. Це зацікавлення має подвійно масовий характер. По-перше, воно помітне у всіх сферах культури: від політики чи економіки – до релігії та науки. По-друге, воно так чи інакше проявляється навіть у тих гуманітаріїв, […]

Читати повністю >>

Населення Київської держави розмовляло староукраїнською мовою – історик

Автор: . 15 Бер 2020, 0:01

Населення Київської держави розмовляло староукраїнською мовою – історик У Київській державі, в Україні-Русі, окрім писемної церковнослов’янської мови, існувала розмовна мова, наближена до сучасної української мови. До того ж, уже тоді використовували українську «побудову» слів, і князь Володимир ніколи не був «князєм Владіміром». Про особливості української мови княжих часів Радіо Свобода розповів доктор історичних наук, заступник генерального […]

Читати повністю >>

Українська мова XIII–XIV століть і незвичне Лавришівське Євангеліє

Автор: . 10 Бер 2020, 0:05

Українська мова XIII–XIV століть і незвичне Лавришівське Євангеліє Тривалий період бездержавності України не міг не позначитися на її культурі. Чужинці, приходячи на наші землі, як правило, намагалися маргіналізувати надбання місцевого люду. При цьому часто забирали артефакти високої культури, привласнювали їх собі. Натомість завойованим лишали простолюдну культуру, що не становила серйозної конкуренції й вела народ до […]

Читати повністю >>

VII Бандерівські читання (програма)

Автор: . 07 Лют 2020, 8:04

VII Бандерівські читання (програма)

Читати повністю >>

VII Бандерівські читання

Автор: . 02 Лют 2020, 1:42

VII Бандерівські читання Український цивілізаційний простір — провідна тема виступу на VII Бандерівських читаннях Олега Багана – політолога, публіциста і науковця, який очолює науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. «Глобальна і національна влада: проблема національного народовладдя» – з такою темою на VII Бандерівських читаннях виступить Петро Іванишин. Доктор філологічних наук Професор, завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного […]

Читати повністю >>

Як починалося галицьке національне відродження?

Автор: . 17 Січ 2020, 23:26

Олег Баган Як починалося галицьке національне відродження? Звичайно, коли відповідають на поставлене в заголовку питання, то називають альманах «Русалка Дністрова» та ім’я Маркіяна Шашкевича, від яких у кінці 1830-х рр. і почалася ера національного піднесення українства в Галичині. Така відповідь є правильною лише частково, оскільки процес національного самоусвідомлення й культурної самоорганізації галицьких українців був складнішим […]

Читати повністю >>

Національно-екзистенціальні передсудження як засіб подолання хибної інтерпретації

Автор: . 11 Січ 2020, 0:01

Петро Іванишин Національно-екзистенціальні передсудження як засіб подолання хибної інтерпретації Батьківщина не просто місце тимчасового перебування, яке обирають і можуть міняти. Батьківщину не забувають. Вона, за знаменитим визначенням Шеллінга, щось споконвічне. Ганс-Георг Гадамер Я вважаю.., якщо не існує правил, що дозволяють стверджувати, які інтерпретації “найкращі”, то бодай існує правило, яке дозволяє пізнати, які “погані”. Умберто Еко […]

Читати повністю >>

Національно-екзистенціальні аспекти пострадянського літературознавства: метакритичний огляд (на матеріалі публікацій в журналі “Слово і час” за 2001 р.)

Автор: . 26 Гру 2019, 0:01

Петро Іванишин Національно-екзистенціальні аспекти пострадянського літературознавства: метакритичний огляд (на матеріалі публікацій в журналі “Слово і час” за 2001 р.) Довгий період перебування української культури в денаціоналізуючих умовах російсько-комуністичної окупації не міг не позначитися і на науковій сфері національної духовності. Нам передусім ідеться про негативні явища в українському літературознавстві. Звідси одним із найактуальніших завдань новітньої української […]

Читати повністю >>