Наука і національне буття

Класичний лібералізм як джерело неоліберального мислення

Автор: . 16 Тра 2021, 0:03

Петро Іванишин  Ідеологічна сутність неолібералізму: основи націософського трактування ІІІ. Класичний лібералізм як джерело неоліберального мислення. Хоча сам термін “неолібералізм” (тобто “новий лібералізм”) був запропонований економістами Александром Рюстовим та Бернаром Лаверне ще у 1938 р., але повноцінно утвердилась ця політико-ідеологічна система (як і термін) на Заході вже після Д ругої світової війни, а глобальне поширення отримала […]

Читати повністю >>

Герменевтичні підстави тлумачення неолібералізму

Автор: . 11 Тра 2021, 0:01

Петро Іванишин  Ідеологічна сутність неолібералізму: основи націософського трактування ІІ. Герменевтичні підстави тлумачення неолібералізму. Друге проблемне питання стосується вибору ефективної методології трактування неолібералізму. Очевидно, що міркування багатьох проникливих дослідників цього феномену (С.Гантінґтона, К.Крауча, К.Лаваля, А.Макінтайра, Д.Мюррея, Е.Райнерта, Ж.Рюс, Т.Саррацина, М.Сендела, Р.Скрутона, Е.Сміта, П.Сорокіна, Д.Стедмен-Джоунза, Я.Тамір та ін.), чиї пізнавальні успіхи не варто применшувати, все ж, зрештою, […]

Читати повністю >>

Розвиток національно-екзистенціальної методології: роль Василя Іванишина

Автор: . 08 Тра 2021, 0:02

Петро Іванишин Розвиток національно-екзистенціальної методології: роль Василя Іванишина Поняття національно-екзистенціальної методології усе міцніше і глибше проникає в гуманітарну свідомість сучасного покоління, формуючи ефективні метадискурсивні типи. Ідеї ж її уже віддавна структурують українське, і то не лише наукове, мислення. Можлива спірність цього висновку долається двома переконливими фактами. По-перше, якщо під методологією будемо розуміти не лише окрему […]

Читати повністю >>

Ідеологічна сутність неолібералізму: основи націософського трактування

Автор: . 06 Тра 2021, 22:41

Петро Іванишин  Ідеологічна сутність неолібералізму: основи націософського трактування І. Вступ: складність трактування неолібералізму. У сучасному інформаційному потоці, де з калейдоскопічною швидкістю змінюються події, персони, оцінки, тексти, виклики, образи, для кожної мислячої людини важливо усталити фундаментальні поняття, котрі допомагають розуміти реальність. У сфері політичної дійсності однією із найнасущніших пізнавальних потреб є витлумачення провідних ідеологічних структур як […]

Читати повністю >>

Націоналістична концепція національної громади

Автор: . 23 Кві 2021, 0:02

Петро Іванишин Націоналістична концепція національної громади Ключовою проблемою, через врахування якої мало б здійснюватись фундаментальне осмислення всіх інших питань постімперського українського буття, є проблема  української державності. Про це усе частіше починають говорити в останні роки і наші різнокольорові політики, і (не)залежні від них журналісти. Проте, якщо уважно проаналізувати різноманітні висловлювання відомих людей України за останні […]

Читати повністю >>

Мова і можливість літературної герменевтики

Автор: . 12 Лют 2021, 0:02

Петро Іванишин Мова і можливість літературної герменевтики Кожен, хто поставить собі за мету вивчення літературної герменевтики неминуче зустрінеться із потребою окреслення формальних можливостей  художньої інтерпретації. Питання прямо стосується художньої мови і вимагає з’ясувати, яким чином стає можливим осягнення істини буття. Тобто, що і в який спосіб стає засобом чи, використовуючи більш давню термінологію, органом літературного […]

Читати повністю >>

Літературна герменевтика: освоєння і розширення семантики терміна

Автор: . 22 Січ 2021, 0:02

Петро Іванишин Літературна герменевтика: освоєння і розширення семантики терміна Перехід українського постколоніального літературознавства від політико-моністичної компартійної методології до мультиперспективних валідних досліджень повинен би був спричинити низку концептуальних змін й у системі викладання теоретико-літературних дисциплін у вищих навчальних закладах. Поки що цей процес далекий від завершення. Серед найважливіших питань – освоєння вітчизняної та світової теоретико-методологічної спадщини, […]

Читати повністю >>

Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації)

Автор: . 15 Січ 2021, 0:02

Петро Іванишин Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації) Одним із ключових факторів формування світогляду постімперського суспільства стало піддавання сумніву цілим рядом глибоко мислячих людей культури наявності в українців власної національної держави. Показовими з цього приводу можуть бути розмірковування Ліни Костенко. Якщо у 1999 році письменниця лише з […]

Читати повністю >>

Проблема національного класика: пролегомени до інтерпретації В.Стуса

Автор: . 11 Гру 2020, 0:01

Петро Іванишин Проблема національного класика: пролегомени до інтерпретації В.Стуса На всерозхресті люті і жаху, на всепрозрінні смертного скрику дай, Україно, гордого шляху, дай, Україно, гордого лику. Василь Стус Герменевтичне вивчення класичної творчої спадщини Василя Стуса в контексті вічно актуальних інтерпретаційних категорій – національного духу (“духу народу” у Геґеля), національного буття (Батьківщина, як “щось споконвічне” у […]

Читати повністю >>

Художньо-літературне витлумачення сенсу національного буття: основні аналітичні аспекти

Автор: . 04 Гру 2020, 0:01

Петро Іванишин Художньо-літературне витлумачення сенсу національного буття: основні аналітичні аспекти Літературознавчі дискусії та полеміки останнього часу довкола інтерпретації та надінтерпретації окремих письменників та літературних періодів, навколо нової академічної історії літератури чи теоретичного оновлення української постколоніальної науки про літературу тощо мають виразне методологічне значення. Крім усього іншого, вони засвідчили, що в українську гуманітаристику на зміну незабутньому […]

Читати повністю >>

Літературна інтерпретація національного буття (на прикладі поезії Д.Павличка)

Автор: . 27 Лис 2020, 1:19

Петро Іванишин Літературна інтерпретація національного буття (на прикладі поезії Д.Павличка) Украй актуальним завданням постколоніального літературознавства залишається витлумачення спадщини письменників, що творили в радянський період історії української літератури. Складність цього завдання безпосередньо зумовлена явною контроверсійністю та різнорідністю літературних досвідів і постає перед дослідником насамперед у сфері теоретико-методологічній. Тут, очевидно, передусім важливо поставити собі епістемологічно коректну мету […]

Читати повністю >>

Творчість Т.Шевченка як інтерпретаційний критерій в есеїстичній критиці Є.Маланюка

Автор: . 17 Жов 2020, 0:01

Петро Іванишин Творчість Т.Шевченка як інтерпретаційний критерій в есеїстичній критиці Є.Маланюка Вивчення можливого методологічно-інтерпретаційного потенціалу художньо-літературної творчості видається актуальним теоретичним завданням в контексті сучасного пошуку іманентних українській духовності літературознавчих підходів. Особливо вагомим для українського постімперського літературознавства є, очевидно, вивчення уже наявного герменевтичного досвіду у вітчизняному метадискурсі передусім націоцентричних літераторів (письменників і вчених). Зокрема, ідеться про […]

Читати повністю >>

Поняття і структура сенсу: літературознавчі аспекти

Автор: . 10 Жов 2020, 0:01

Петро Іванишин Поняття і структура сенсу: літературознавчі аспекти Вивчення художньої форми безумовно важливе. Достатньо згадати хоча б висловлювання відомого німецького письменника Генріха Белля у “Франкфуртських читаннях”: “…коли автора хвалять за його… умонастрій, прощаючи йому форму чи не звертаючи уваги на форму, здійснюється обман. Обговорення змісту без обговорення форми надає необмежені можливості для шахрування”[1]. Однак, враховуючи […]

Читати повністю >>

“Національний підхід” Євгена Маланюка – авторський метод національно-екзистенціальної методології (підстави до експлікації)

Автор: . 03 Жов 2020, 0:01

Петро Іванишин “Національний підхід” Євгена Маланюка – авторський метод національно-екзистенціальної методології (підстави до експлікації) Шматками розпадеться морокІ ти, нащадче мій, збагнеш,Як крізь тисячолітній порохРозгорнеться простір без меж.Збагнеш оце, чим серце билось,Яких цей зір нагледів мет,Чому стилетом був мій стилосІ стилосом бував стилет. Євген Маланюк Чи ненайактуальнішим завданням новітнього українського літературознавства можна вважати пошук іманентних герменевтичних […]

Читати повністю >>

ОСНОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЄВШАНА: ПРОПЕДЕВТИЧНЕ ОКРЕСЛЕННЯ

Автор: . 20 Вер 2020, 9:07

Петро Іванишин ОСНОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЄВШАНА: ПРОПЕДЕВТИЧНЕ ОКРЕСЛЕННЯ Осмислення культурно-історичної ролі та теоретичного значення такого непересічного таланту, як Микола Євшан (Федюшка) (1889-1919), неминуче виводить нас на проблему світоглядних основ літературознавчого мислення автора, наявності у його самобутніх естетичних, літературознавчих, публіцистичних студіях та есе структуруючих концептів. Звичайно, літературознавчу методологію у цьому випадку варто зближувати […]

Читати повністю >>

Національний імператив та його вираження в поезії Є.Маланюка

Автор: . 23 Чер 2020, 0:01

Петро Іванишин Національний імператив та його вираження в поезії Є.Маланюка Вивчення національної літературної класики завжди актуальне для будь-якої культури. У межах постколоніальної ситуації побутування новітнього українського метадискурсу ця актуальність, на наш погляд, має два конститутивні аспекти. По-перше, класичні досвіди, їх вивчення та популяризація допомагають реставрувати понівечену окупантом духовність народу. По-друге, саме в межах класичної літератури […]

Читати повністю >>

“Національний підхід” Є.Маланюка: теоретико-практичні аспекти художнього вираження

Автор: . 13 Чер 2020, 0:01

Петро Іванишин “Національний підхід” Є.Маланюка: теоретико-практичні аспекти художнього вираження Одне із актуальних завдань сучасного літературознавства можна окреслити як пошук органічних герменевтичних стратегій витлумачення художнього слова в межах вітчизняної культурної традиції. Чималу роль у такого типу пошуково-методологічних процесах відіграє вивчення філософського та теоретико-літературного досвіду (Г.Сковорода, П.Юркевич, О.Потебня, І.Франко, С.Єфремов, М.Євшан, Д.Донцов, Л.Білецький та ін.). Однак не […]

Читати повністю >>

Форми національного імперативу у творчості Т.Шевченка та І.Франка

Автор: . 03 Чер 2020, 0:01

Петро Іванишин Форми національного імперативу у творчості  Т.Шевченка та І.Франка Є така країна Україна, де живуть Шевченко і Франко.                    Петро Скунць У попередньому виступі на минулій Франківській конференції – “Метод методологічної верифікації Івана Франка (національно-екзистенціальні аспекти)” – нам ішлося про актуальну потребу випрацювання методу, що б допоміг не лише вивчати творчість І.Франка, а й […]

Читати повністю >>

Літературознавча теорія національної ідентичності як елемент національно-екзистенціальної методології

Автор: . 24 Тра 2020, 0:01

Петро Іванишин Літературознавча теорія національної ідентичності як елемент національно-екзистенціальної методології Наукове осмислення динамічної духовно-культурної дійсності вимагає від дослідника постійного та активного діалогу із теоретичним дискурсом. Йдеться не лише про випрацювання та засвоєння нових методологічних моделей, розходиться насамперед про те, аби ті моделі не перетворювались у фактори деструктивного квазі- чи антинаукового мислення, спричинюючи нехтування фундаментальними закономірностями, […]

Читати повністю >>

Іманентна українська методологія та літературна герменевтика: пропедевтика національно-екзистенціальної аналітики

Автор: . 14 Тра 2020, 0:01

Іванишин Петро   Іманентна українська методологія та літературна герменевтика: пропедевтика національно-екзистенціальної аналітики Мабуть, нікому із сущих в Україні теоретиків літератури не треба доводити, що цілеспрямований пошук іманентних українській культурі методологічних моделей є більш як актуальним гносеологічним завданням. У цьому переконається кожен, хто брав чи бере участь у новітніх методологічних дискусіях та полеміках (і тут промовистим […]

Читати повністю >>

СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ: МОВНО-ОСВІТНІЙ КОНТЕКСТ

Автор: . 05 Тра 2020, 22:35

Ірина Фаріон,доктор філологічних наук, професор катедриукраїнської мови Національного університету«Львівська політехніка» СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ: МОВНО-ОСВІТНІЙ КОНТЕКСТ          Терміни тоталітаризм і лібералізм у нашому післягеноцидному суспільстві значна частина спільноти сприймає як політичний антагонізм межи негативним та позитивним. Проте вважаю, що ці терміни аж ніяк не варто розглядати в антагоністичній парадигмі, особливо щодо сьогоднішніх українських реалій у мовно-освітній […]

Читати повністю >>