Ще раз про Гайдеґґера, Dasein та онтологію революції

Автор: . 14 Лют 2024 в 22:39

Сергій Чаплигін (філософ, м. Київ)

Ще раз про Гайдеґґера, Dasein та онтологію революції

          Сьогодні, в епоху нігілізму, революційним є те, що надає життю сенс та напрямок.

         Мартін Гайдеґґер розробив узагальнююче, парадоксальне та глибоке вчення про Буття, яке надає (особливо сьогодні) онтологічного статусу революційним змінам сьогоднішньому стану речей.

         Його концепція полягає в наступному.

         На світанку філософської думки люди ставлять питання про Буття в центр – приділяють увагу всьому, що має характеристику “бути” в цьому світі (включаючи і сам світ).

         Але, тематизуючи це питання, вони втрачають орієнтири в нюансах складних відносин між Буттям і мисленням: між Seyn (чистим Буттям) і Seiende (його виразом в сущому) та між Dasein (людським буттям) і Sein (буттям самим по собі).

         Тому людина випускає з уваги чисте Буття та стає на шлях нігілізму.

Це все веде до появи “обчислювального розуму”, який запускає процес Відчуження та породжує “техніку” – специфічне (та нищівне) ставлення до світу, щодо сутності речей лише у вимірі їх корисності для людини.

         Таке псевдорозкриття сутності речей нищить зв’язок людини із буттєвим виміром, перестає нести заклик Буття до людини та руйнує можливість розуміння світу.

         Сутність ж технічного відношення до світу призводить до постійного накопичення нігілізму.

        У наш час ця тенденція досягає своєї кульмінації – Gestell (технічний розвиток) остаточно витісняє Буття і зводить все на “ніщо”.

       Але Мартін Гайдеґґер вважає, що саме “ніщо” є зворотньою стороною найчистішого Буття, яке – таким парадоксальним чином! – нагадує про себе людству.

       Треба лише правильно розшифрувати логіку розгортання Буття і тоді мисляче людство зможе врятуватися.

       Це раптове повернення Буття Гайдеґґер називає терміном – Ereignis (подія).

          І ця подія є питанням виживання та в змозі бути людиною.

Рубрики: Філософія національної ідеї