Іванишин Василь, Радевич-Винницький Ярослав: Мова і нація (1994)

Автор: . 04 Бер 2016 в 0:01

Пропонована праця в лаконiчнiй формi тез широко висвiтлює мовознавчу проблематику, пов’язану iз суттю, роллю та функцiонуванням мови в суспiльствi, розкриває механiзм денацiоналiзацiї народу на мовному грунтi, подає науковий матерiал, необхiдний кожному громадяниновi для вироблення мовознавчого свiтогляду, належного ставлення до рiдної та iнших мов.

Вона допоможе читачевi визначити своє мiсце в боротьбi за утвердження української мови, за нацiональне вiдродження.

Адресована членам Товариства “Пpосвiта”, учителям, студентам, усiм, кому не байдужа доля рiдного народу i його мови, хто цiкавиться гуманiтарними науками.

Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 218 с.

 

Іванишин Василь, Радевич-Винницький Ярослав: Мова і нація (1994)

Рубрики: Бібліотека Центру | Наука і національне буття | Націоналізм у культурі | Твори Василя Іванишина