Цитати з творів Василя Іванишина

Автор: . 27 Чер 2021 в 0:01

Цитати з творів Василя Іванишина

На масово-побутовому рівні націоналізм – це вияв патріотизму з яскраво вираженою любов’ю до свого, рідного, успадкованого від предків і культивованого в народі.

На особистісному – це таке відношення індивіда до свого народу, при якому інтереси загалу свідомо ставляться ним вище власних; індивід відчуває себе відповідальним за долю нації, а тому діє не за логікою самозбереження, а часто всупереч їй – за логікою жертовності в ім’я інтересів нації.

На суб’єктивно-психологічному рівні націоналізм проявляється як сутність ірраціональна, а тому часто немотивована і незаперечна з позицій логіки і виступає як форма свідомості патріота, яка опирається на одвічне внутрішнє відчуття ірреального зв’язку людини з містично-сакральною субстанцією – духом нації (“духом одвічної стихії”), верифікується для підтвердження своєї істинності з історичним досвідом нації і надає жертовності індивіда в ім’я свободи та волевиявлення нації значення категоричного імперативу.

На суспільному рівні націоналізм – це самоусвідомлення себе народом як суб’єкта політики: зі своєю визвольною метою та спільним державницьким інтересом, – при якому суспільство стає готовим до сьогочасних особистих і групових жертв в ім’я досягнення бажаного загального блага і згуртовується вже не тільки як народ – на основі своїх етнічних ознак, а як нація – навколо своєї національної ідеї: захисної, визвольної, державотворчої.

На раціональному рівні націоналізм – це філософія буття нації в часі; це методологія виживання, державотворення і взаємодії нації з іншими народами; це теорія боротьби нації за реалізацію національної ідеї в конкретних історичних умовах.

На філософському рівні – це світоглядна система, в якій онтологічно нація розглядається як найвищий природний ступінь організації людської спільноти, а соціологічно – як суб’єкт і рушійна сила історії.

На ідейно-концептуальному рівні націоналізм – це ідеологія національного життя, тобто система політичних, економічних, етичних (моральних і правових), естетичних, релігійних і філософських поглядів та ідей різних громадських і політичних об’єднань, кожен зі структурних елементів якої підпорядкований завданням реалізації національної ідеї і спрямований на забезпечення виживання, відтворення і розвитку нації в конкретних умовах дійсності; це ідеологія національно-визвольної боротьби, національного державотворення чи національно-державного функціонування, яка побудована на приматі національної ідеї в житті народу і яка задоволення індивідуальних та групових інтересів і соціальних потреб громадян ставить у залежність від повноти реалізації ідей національного визволення, державотворення, незалежності.

На державному рівні націоналізм – це політика забезпечення індивідуальних і групових потреб та інтересів членів суспільства через реалізацію загальнонаціональних інтересів; це політика державних гарантій захисту, умов відтворення і розвитку нації. На громадському рівні націоналізм проявляється як культурницький і політичний рух, спрямований на національне відродження і державне самоутвердження нації.

Рубрики: Твори Василя Іванишина