Неолібералізм і війна: випадок України

Автор: . 24 Бер 2023 в 0:01

Петро Іванишин

Неолібералізм і війна:

випадок України

Однак не менший вплив на постання війни, окрім зовнішніх – Московії та Заходу – мав внутрішній фактор – ослаблена Україна. І без неолібералізму тут теж не обійшлося.

Україна вступила у війну 2014 р. із зруйнованою режимом внутрішньої окупації, апогеєм якого стала відверто промосковська мафія Віктора Януковича (2010-2014), політичною системою. Вона являла собою типово неоколоніальну структуру антинаціонального, антинародного та антидемократичного змісту, керовану космополітичними олігархами, зорієнтованими і на Москву, і на Захід. І роль неолібералізму в постанні такої слабкої, неоколоніальної держави, що ледь не перетворилася на failed state (державу, що не відбулася), значна, якщо не ключова. І то на кількох рівнях.

На політичному рівні, апологети неолібералізму (спочатку так звані «націонал-демократи», їх партнери з числа посткомуністів, а згодом безідейні олігархічні партійні проєкти і блоки) від 1991 р. винні у двох ключових речах. По-перше, вони почали успішно переконувати суспільство, що начебто відновлена незалежність і створений антинародний режим «держави Україна» і є оміряною українською державою. Тож боротись за якісь революційні, якісні зміни не потрібно – все вже здобуто. По-друге, в тому, що в основу ідеології державотворення постколоніальної країни було покладено запозичені, антинаціональні доктрини – передусім неолібералістичні. Бо ж, твердили «зачаровані на Захід»: треба «прищепити себе до Заходу», «навчитися його тонких суспільних технологій». Тому «права людини» протиставляли правам поневоленої нації, «загальнолюдські» лібералістичні вартості вивищувались над цінностями національними, на противагу національному народовладдю утверджувалась космополітична «демократія», штучно підтримувалась радикальна ідеологія неофемінізму (політичне утвердження жіночого егоїзму та шовінізму), пропагувались ідеї двомовності та мультикультурного суспільства (так званої «політичної нації») на противагу суспільству національному, висміювались природні для будь-якої політики змагальність і боротьба (бо ж ворогів нема, навколо одні «партнери») та ін.

І все це на тлі активної співпраці лібералістичних «демократів» із колишніми комуністами, забороною люстрації лідерів окупаційного московсько-комуністичного режиму (бо, мовляв, «не можна полювати на відьом», «червоні вже не такі»), тотальним руйнуванням армії й флоту та ін. Але найголовніше – тодішніми лідерами й інтелектуалами було цілковито відкинуто природну для будь-якого народу національну ідею, ідею державності української нації на власній землі, на користь штучної, запозиченої ідеї західного неолібералізму. Тому держава мала бути «ліберальна» і «соціальна», але в жодному разі не національна. У крайньому випадку, проголошувалась можливість сприйняття лише «демократичного», тобто лібералістичного, а не націоналістичного націоналізму.

У світлі теперішньої війни тепер очевидно, що чи не найгіршим у цьому всьому лібералістичному міфотворенні було те, що лібералісти злобно насміхались над спробами націоналістів та інших притомних аналітиків підготувати суспільство до прогнозованої війни із імперською Московією, збудити традиційний для українства дух національної войовничості, героїзму, наступальності. Вони зверхньо утверджували меркантилістський, крамарський пацифізм, бо, мовляв, ідіотизмом є готуватися до якогось нападу, якоїсь агресії: в сучасному «миролюбивому» світі «ніхто не прагне воювати» – «добра торгівля потребує доброго партнера». Нехай би неоліберали повторили ці слова тепер – усім убитим, скаліченим, зґвалтованим і пограбованим кацапськими завойовниками українцям…

На економічному рівні неолібералістичні правила гри привели до трансформації посткомуністичного економічного хаосу в систему обслуговування егоїстичних господарчих інтересів не народу, а групи скоробагатьків-олігархів, переважно комуністичного та кримінального походження.

Найбільш агресивно і явно нові ліберали, за щедрої матеріальної та політичної підтримки західних структуру, діяли на культурному рівні. Саме тут – через ЗМІ, освіту, мистецтво, літературу, філософію, науку, публіцистику, релігію та ін. – відбувалась активна пропаганда в суспільній свідомості новопосталого суспільства різноманітних неолібералістичних течій, концептів, практик, образів, лібералістичного способу життя тощо з позицій начебто «сучасної цивілізації», «загальноприйнятих норм», «європеїзму» та ін. При цьому здійснювалась і контрпропаганда, інформаційне знищення не лише конкуруючих москвофільських ідей (з ними якраз демоліберали дуже часто співпрацювали й співпрацюють, витворюючи дивовижні концепції-кентаври малоросійсько-вестерністського типу, як-от так званий «п’ятий проєкт» – створення «полікультурної нації»), а передусім із ідеями націоналізму та консерватизму.

Під нищівний і масовий фальсифікаційний удар потрапили українська мова (бо її державний статус – це ж «недемократично», це «насильницька українізація», це образа «російськомовного населення»), християнська релігія та традиційній національні Церкви (бо ж треба утверджувати атеїзм і секуляризацію), національна історія (наприклад, націоналістичний рух і націоналізм загалом, котрий ототожнювався із «фашистами», «безвідповідальними правофланговими», антихристиянськими – бо ж боротьба УПА була «сумнівною з морального боку» – «зелотами» і под.) й особливо національні герої – Д.Донцов, С.Бандера, Р.Шухевич та ін. (бо ж мати власну національну пам’ять – це «ксенофобія» і «нацизм», а деякі, щоб збити хвилю народного ентузіазму, по-фарисейськи заявляли, що «треба ставити пам’ятники не Бандері, а бандерівцям», так наче ці речі суперечать одне одному і наче вони хоча б один пам’ятник комусь із бандерівців поставили), традиційні шлюб і сім’я (бо це «патріархальні» пережитки), статева ідентичність (бо ж стать – «ґендер» – треба «демократично» вибирати хоч би і в дитячому садочку, а не тоталітарно нав’язувати), висока і масова культура (натомість утверджувалась антикультура радикального лібералізму – аванґардизм та постмодернізм для еліти і кітч для широких мас) та ін.

Цілеспрямованих нищівних ударів було завдано освітній системі й художньому письменству. Середня і вища освіти зазнали процесів варварських лібералістичних реформ, що привели до жахливої бюрократизації, зниження якості освіти, фактичного зникнення національного виховання, тотальної денаціоналізації навчального процесу (відбулась його американізація і мовна англізація), лібералістичної політизації свідомості, знищення викладання української літератури через зменшення годин та, подекуди, її інтеграцію із літературою зарубіжною, позбавлення реальної академічної автономії й університетів як структур й окремих викладачів, перевантаженість університетських викладачів бюрократією й неадекватними вимогами (наприклад, обов’язковими є щорічні публікації – часто вельми дорогі, до п’ятисот чи тисячі доларів за статтю! – іноземною мовою лише в певних міжнародних виданнях, що призводить до профанації та корупції; обов’язкове викладання певного відсотку дисциплін (навіть україністичних!) англійською мовою; обов’язкове (прописані навіть квоти!), а не за бажанням стажування викладачів та студентів у закордонних вишах та ін.) тощо.

Шкода, що лібералізатори української освіти не хотіли й не хочуть усвідомлювати її фундаментального значення щодо формування нормальної людини, відповідального громадянина, як про це писали свого часу Йоганн Фіхте, Адольф Дістервеґ, Іван Франко чи, наприклад, видатний єврейський мислитель Володимир Жаботинський, котрий запроваджував в єврейській освіті гасло «прагніть національного!» і писав: «…основою нашого народного виховання має бути відтепер самопізнання. Так виховується на землі кожен здоровий народ, кожна нормальна особистість». Здається, в Ізраїлі – національній державі євреїв – його слова не порожній звук. Натомість наша школа й університет повинні продукувати не нормальну, тобто національну людину, патріотичного громадянина, а лібералістичного індивіда, просякнутого егоїзмом, атеїзмом, космополітизмом, снобізмом, лінивством і пацифізмом. Спустошеного суб’єкта, котрому духовну порожнечу легко заміняє (ще й досі!) західна й московська антикультура, «рускій мір»: в тому числі московські попса, шансон і реп, українофобські соцмережі і сайти, ідотичні й примітивні блогери, суїцидальні ігри («синій кит»), тоталітарні секти, агресивні московитські субкультури («ПВК Редан») та ін.

 І тільки дивовижними надзусиллями вчителів та викладачів, усупереч більшості міністерським вимогам та наказам, формується все ж не обмежений егоїстичний споживач чи «прол» (Дж.Орвелл), а людина, нормальна людина, закорінена не лише в певну сферу знань, а насамперед у свою Батьківщину, рідні мову й культуру, як буттєвий ґрунт. Чимало української молоді з початком масштабного вторгнення, звичайно ж, виїхало чи продовжує навчання, але чимало також і воює за свободу рідного народу з дикунськими московськими ордами, волонтерить чи підтримує національну боротьбу в якийсь інший спосіб. А от, за найсвіжішими опитуваннями, тільки 5 відсотків громадян неолібералістичної Німеччини – органічний продукт повоєнної європейської системи освіти – готові захищати свою вітчизну зі зброєю в руках… Наші псевдореформатори, мабуть, збираються переплюнути відважних німців.

Окремого масштабного удару під виглядом «новітніх наукових студій», «деканонізації» й «десакралізації», зазнала українська класична література (Т.Шевченко, І.Франко, Леся Українка, Є.Маланюк, Л.Костенко та ін.): класики оголошувались збоченцями, шкідливими «міфотворцями», ксенофобами, алкоголіками, «вурдалаками», «шаманами», «патріархальними» тоталітаристами, «фашистами», антиєвропейцями та ін. Такий удар – не випадковий, оскільки, як це відзначав ще Джамбатиста Віко та інші націософи й націологи, саме мова, історія та художня література лежать в основі національної свідомості, самобутності будь-якого народу. Саме вони допомагають сформувати світогляд вільної, мислячої і патріотичної людини. Саме література є «джерелом тут-буття народу», підкреслював і Мартін Гайдеґґер. У цьому плані знову виявилась дивовижна суголосність двох ідеологічних конкуруючих угруповань в Україні. Не менш натхненно про Тараса Шевченка як примітива, ксенофоба й «вурдалака» писали й промосковські автори, щоправда, московською мовою й на кремлівські гроші. І ще одна різниця: цим москвофільським шевченкофобам, на відміну від, наприклад, сумнозвісного Григорія Грабовича (оце парадокс неоколоніалізму!), не присуджували Шевченківської премії…

Прикметний факт: на початку 1990-х, а інколи й пізніше, частина, хоч і невелика, колишньої комуністичної інтелігенції, що перейшла на націоцентричну позицію, знайшла в собі мужність публічно визнати факт колаборації з антиукраїнським совєтським режимом і покаятись за сповідувані українофобські ідеали, вчинки, публікації. Прикро, але не довелося чути про жоден схожий акт каяття з боку котрогось із лібералістичних «моральних авторитетів» чи просто інтелектуалів за понад рік масштабної інвазії Кремля… Та й дійсно, хіба є за що каятись?

На жаль, збурене війною суспільство й мас-медіа ще й досі не спроможні критично оцінити деструктивну роль в духовному ослаблені України натхненних апологетів неолібералізму. А було б варто. Бо винними в нападі на Україну, в тисячах смертей воїнів та мирних українців, у каліцтвах і божевіллях, у знищенні міст та сіл, у мордуваннях та зґвалтуваннях, у депортаціях та викраденнях, – винними є не лише кати-путіністи та колаборанти – промосковська п’ята колона, а й ті вестерністи – космополітичні політикани, журналісти, митці й інтелектуали, що, утверджуючи неолібералістичні цінності, самовіддано, хоч і не завжди безкоштовно, борючись із українською самобутністю, із українським національним світоглядом, допомагали промосковським силам розвиватися й утверджуватись під парасолькою ліберальної демократії – толерантності, плюралізму, деідеологізації та свободи, хоч би й антиукраїнського, слова. І хоча багато хто з неолібералістів не втік за кордон, десь щось наче донатить і часом публічно пускає навіть жовто-блакитну, патріотичну сльозу над жертвами московитських звірств, – все ж та сльоза навряд чи змиє червону українську кров із їхніх «загальнолюдських» рук… Навряд чи…

Підсумовуючи, зазначимо, що перемогти Україні – державі ослабленої неоколоніальною системою – путінський Мордор без підтримки Заходу навряд чи можливо. А Захід цей в основному керується багато в чому цинічними та снобістськими неолібералістичними елітами, котрі мають власні гегемонічні стратегії, довготривалі дружні стосунки із московськими владними й грошовитими бандитами та плани щодо України. Тому варто більш реалістично дивитися на речі і спиратися, як слушно закликав президент В.Зеленський українських парламентарів у 2022-му, на «здоровий націоналізм». (Щоправда, нездорового націоналізму виявити важко, протилежні світоглядні явища називаються дещо інакше – імперіалізмом та шовінізмом.) На нашу думку, це означає наступне.

Підтримка колективного Заходу – це не щира підтримка вірного, давнього й безкорисливого друга, надто він різний та по-своєму амбітний. Більше дружби і переживань за своє майбутнє є в Балтійських, Скандинавських та Центрально-Східноєвропейських країнах, особливо з колишнього соцтабору. З боку старої Європи, Британії і США маємо радше боротьбу за свої гегемоністські інтереси, зокрема, за вплив і контроль над Східною Європою.

Тому за підтримку Заходу обов’язково матимемо або платити, або розплачуватися. Розплачуватися доведеться своєю головною цінністю – колективною свободою, своїми політичними, економічними та культурними національними інтересами, якщо й надалі виберемо космополітичний шлях – існування у вигляді ослабленої неолібералізмом неоколонії. І навпаки, зможемо адекватно віддячити, заплатити всім, хто підтримував нас у складний воєнний період, не втрачаючи при цьому національної свободи і гідності, пропонуючи нашу підтримку й політико-економічні преференції, рівноправні партнерство й співпрацю, якщо зуміємо якісним чином змінити політичну систему, зуміємо стати нарешті на шлях націоналізму, шлях національної ідеї – побудувати Україну як національну державу.

Бо тільки шевченківська національна держава-«хата», в якій «своя й правда, і сила, і воля» може бути нашим політичним ідеалом. Бо тільки національна держава – це «політична система, у якій влада… є носієм національної ідеї і послідовним захисником національних інтересів свого народу» і в якій «громадяни інших національностей визнають корінний народ господарем країни, мають не тільки рівні з ним права, а й обов’язки, знають і поважають його мову, закони та історію, мають необхідні умови для свого національного збереження і розвитку, виступають повноважними представниками культури свого народу, а не п’ятою колоною чужих держав» (В.Іванишин). Бо тільки за наявності надійного захисту національного буття – національної держави, – ні агресивні імперії, ні непевні союзники, ні п’яті колони нас не здолають.

3.03.2023 р.                                                      


Рубрики: Актуальні проблеми націоналізму